Currency : zł

Cart  

No products

0,00 zł Shipping
0,00 zł Total

Continue to checkout

Language

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa warunki ogólne, zasady oraz sposób sprzedaży przez firmę PRESTIGE SPORT z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Fińska 14C, za pośrednictwem strony www.minimaleni.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym).

 

Postanowienia ogólne

 

1. Korzystanie ze sklepu jest dobrowolne i powinno odbywać się na zasadach zawartych w Regulaminie.

2. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego mogą być umieszczane tylko przez jego właściciela lub osoby przez niego upoważnione.

4. Zabronione jest wykorzystywanie treści będących własnością Sklepu Internetowego, m.in. logotypów, wzorów formularzy. Wykorzystanie tych treści może się odbyć wyłącznie za zgodą właściciela sklepu.

Objaśnienia

 

 1. Sprzedawca – oznacza firmę PRESTIGE SPORT zarejestrowaną pod adresem w Grodzisku Mazowieckim, ul. Fińska 14C, NIP 534-204-72-89, REGON 015714216

 2. Kupujący - oznacza osobę prywatną lub firmę dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.minimaleni.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

 3. Dostawca - firma zewnętrzna świadcząca usługi z zakresu dostawy zakupionego towaru do Kupującego. Dostawcy z którymi współpracuje Sprzedawca to:

  -Poczta Polska

  -Firma Kurierska 

 4. Umowa Sprzedaży - oznacza zawarcie umowy sprzedaży na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Internetu.

 

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać osoby zarejestrowane. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który udostępniany jest przez Sklep Internetowy. Rejestracja jest dobrowolna, a podane dane muszą być zgodne z prawdą.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym równoznaczna jest z zaakceptowaniem, iż dane osobowe wpisane podczas rejestracji będą użyte wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży oraz nadania przesyłki do Kupującego.
 3. Każdy zarejestrowany Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.
 4. Właściciel sklepu ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta tylko organom do tego upoważnionym, np. organom ścigania, Policji.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, sprawne logowanie do Sklepu przez Klienta oraz dopasowanie informacji zawartych na stronie Sklepu do potrzeb Klienta. Pliki cookies działają w momencie zaakceptowania ich przez przeglądarkę oraz kiedy nie zostaną usunięte.

 

Zamówienia, czas realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

 2. Zamówienia można składać po zarejestrowaniu Klienta na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

 3. Złożenie zamówienie równoznaczne jest z zawarciem umowy kupna-sprzedaży

 4. Złożenie zamówienie skutkuje podaniem wszelkich danych niezbędnych do jego realizacji. W przypadku kiedy Sprzedający ma podejrzenia co do autentyczności podanych danych może wycofać się z realizacji zamówienia powiadamiając o tym fakcie Kupującego.

 5. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 6. Wszystkie zamówienia wysyłamy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Dokładamy wszelkich starań aby wysyłki towaru odbywały się możliwie jak najszybciej.

 7. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku

  w godzinach 10.00-18.00. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24h/dobę.

   

Koszty dostawy, metody płatności, ceny produktów

 

 1. Każdy produkt widoczny na stronie posiada cenę zawierającą podatek VAT. Ceny podane są w Polskich Złotych.

 2. Koszt dostawy widoczny jest w koszyku zamówienia po wybraniu produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

 3. Płatności za towar można dokonać przelewem bankowym, przez PayPal oraz za pobraniem czyli przy odbiorze przesyłki.

   

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży / Reklamacje

 

 1. Każdy Kupujący będący osobą fizyczną ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. W tym celu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza Reklamacji / Zwrotu towaru. Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres :info@minimaleni.pl

  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: PRETIGE SPORT ul.Fińska 14C Grodzisk Mazowiecki 05-825.

 3. Firma zastrzega sobie że nie będzie odbierała przesyłek pobraniowych przy zwrotach towaru lub reklamacjach.

 4. Na rozpatrzenie sprawy firma zastrzega sobie okres do 14 dni, o decyzji zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie

 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przed sądem w Grodzisku Mazowieckim.

 6. Kupujący będący firmom nie są objęci możliwością zwrotów w terminie do 14 dni jedynie podlegają reklamacjom z tytułu gwarancji.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

 2. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach zostaną powiadomieni Klienci zarejestrowani. Przekazanie informacji nastąpi drogą elektroniczną na 14 dni przed zastosowaniem nowego regulaminu. Okres 14 dni jest okresem w którym Klient może wypowiedzieć umowę.

 3. Zamówienia złożone w trakcie trwania Regulaminu poprzedzającego zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie, są realizowane według zasad Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2013r.